Usługi doradcze

Sporządzanie biznesplanów finansowych,
Harmonogramu realizacji inwestycji,
Analizy scenariuszy,
Analizy BEP,
Wycena przedsiębiorstw,
Doradztwo przy zakładaniu firmy,
Doradztwo i pomoc w zakresie pozyskiwania inwestora finansowego tj. funduszu PE/VC/SC, Anioła Biznesu (w tym przygotowanie biznes planu finansowego, wyceny, montażu finansowego, struktury transakcji oraz założeń do umowy inwestycyjnej).Coaching, Motivation, success

Comments are closed