Szkolenia otwarte

Szkolenia tego typu kierujemy do przedstawicieli różnych firm, z różnych regionów kraju. Istnieje zatem możliwość wymiany informacji i spojrzenia na siebie i własną firmę przez pryzmat osób pracujących na podobnych stanowiskach i spotykających się z podobnymi problemami w innych przedsiębiorstwach.

Szkolenia te są intensywne, oparte na aktywnej formie zajęć (warsztaty, rozwiązywanie problemów w grupach) oraz na rzeczowym zapoznaniu się z tematem. Udział w szkoleniach, to okazja do wymiany doświadczeń oraz poznania praktycznych metod rozwiązywania problemów i organizacji pracy – narzędzi niezbędnych do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Każde ze szkoleń obejmuje odpowiednią ilość godzin intensywnych zajęć warsztatowych. Szkolenia realizowane są poprzez interaktywne formy nauczania – zajęcia prowadzone są w małych zespołach, pozwalają na intensywną pracę połączoną z wymianą doświadczeń na forum całej grupy, pod opieką doświadczonych trenerów – praktyków. Uczestnicy stawiani są wobec określonych problemów (zadań), w obliczu których muszą wypracować optymalną strategię działania, dokonać podziału ról, wytyczyć cele i efektywnie się komunikować. Dzięki temu uzyskana wiedza jest weryfikowana na bieżąco i konfrontowana z doświadczeniem innych uczestników szkolenia.

Udział w tego typu warsztatach daje możliwość poznania nowych ludzi, niejednokrotnie nawiązania kontaktów biznesowych.

Business school students in marketing class with teacher

Comments are closed